De definitieve installatie van het ruim 3 ton wegende beuken beeld in het RVT van Zaffelare,
door de bewoners "Abraham" gedoopt.


bij de inhuldiging in augustus 2003
(foto in de krant verschenen)

Wat eraan voorafging